Επαγγελματικά Προγράμματα

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”
απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών και ξεχωρίζουν:

για τις ανταγωνιστικές τους χρεώσεις
για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
για την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Επαγγελματικό (Γ21)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Εγκατεστημένη Ισχύ μέχρι 25 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,122/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ22)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Συμφωνημένη Ισχύ Παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,101/kWh

Χρέωση Ισχύος

€1,1/kW

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ23-Γ23Ν)
απευθύνεται σε επιχειρήσεις Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας.

Χρέωση ημέρας

€0,135/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,10/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10%.
Για όλα τα Επαγγελματικά Προγράμματα απαιτείται η καταβολή εγγύησης με τον πρώτο λογαριασμό:
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25,απαιτείται εγγύηση *200€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 250, απαιτείται εγγύηση *350€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-Ν, απαιτείται εγγύηση *500€
*Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Στα ποσά των εγγυήσεων δεν χρεώνεται Φ.Π.Α.