Επαγγελματικά Προγράμματα

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”
απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών και ξεχωρίζουν:

για τις πολύ ανταγωνιστικές τους χρεώσεις
για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
για την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Επαγγελματικό (Γ21)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Εγκατεστημένη Ισχύ μέχρι 25 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,0910/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ22)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Συμφωνημένη Ισχύ Παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,0750/kWh

Χρέωση Ισχύος

€0,750/kW

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ23-Γ23Ν)
απευθύνεται σε επιχειρήσεις Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας.

Χρέωση ημέρας

€0,0980/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,0661/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,00/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €0,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Οι πελάτες μέσης τάσης θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιχειρησιακή Μονάδα Ηλεκτρικής Ενέργειας των ΕΛΤΑ για να τους δοθεί προσφορά στο τηλέφωνο: 210 3353250

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10%.
Για όλα τα Επαγγελματικά Προγράμματα απαιτείται η καταβολή εγγύησης με τον πρώτο λογαριασμό:
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25,απαιτείται εγγύηση *150€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 250, απαιτείται εγγύηση *250€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-Ν, απαιτείται εγγύηση *300€
*Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.