Επαγγελματικά Προγράμματα

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”, παρέχουν σε όλους τους επαγγελματίες καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν:

  • Την συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις
  • Από την ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσω του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ και
  • Την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό

 

Βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022, οι πάγιες χρεώσεις καθώς και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν Ρήτρα Προσαρμογής στα τιμολόγια και θα ανακοινώνονται μηνιαία.

  • Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος ισχύει από 1/12/2022 έως και 31/12/2022 για τις τιμές που αφορούν καταναλώσεις Δεκεμβρίου 2022.

Επαγγελματικό (Γ21)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Εγκατεστημένη Ισχύ μέχρι 25 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,42/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ22)
απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Συμφωνημένη Ισχύ Παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.

Χρέωση ημέρας

€0,42/kWh

Χρέωση Ισχύος

€1,5/kW

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Επαγγελματικό (Γ23-Γ23Ν)
απευθύνεται σε επιχειρήσεις Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας.

Χρέωση ημέρας

€0,42/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,42/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10% στις χρεώσεις ενέργειας.
Για όλα τα Επαγγελματικά Προγράμματα απαιτείται η καταβολή εγγύησης με τον πρώτο λογαριασμό:
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25,απαιτείται εγγύηση *350€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 250, απαιτείται εγγύηση *500€
ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-Ν, απαιτείται εγγύηση *500€
*Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Στα ποσά των εγγυήσεων δεν χρεώνεται Φ.Π.Α.