Κοινωνικό Τιμολόγιο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει , το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Πρόκειται για ένα διαφορετικό προνομιακό τιμολόγιο, που εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης για κάθε δικαιούχο.

Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους.

Ένταξη και χορήγηση

Η ένταξη και η χορήγηση του Κ.Ο.Τ. γίνεται κατόπιν της έγκρισης σχετικής αίτησης μέσω του του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr).