Οικιακά Προγράμματα

Τα Οικιακά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”, παρέχουν σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν:

από την ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσω του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ και
την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό (Γ1<2000KWh/4μηνο)

Χρέωση ημέρας

€0,62/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές
Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό(Γ1Ν)

Χρέωση ημέρας

€0,62/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,62/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10%.
Για όλους τους καταναλωτές με Οικιακό πακέτο ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ απαιτείται εγγύηση 150€, η καταβολή της οποίας γίνεται με τον πρώτο λογαριασμό.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.