Οικιακά Προγράμματα

Τα Οικιακά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”, παρέχουν σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν:

από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς
από την ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσω του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ και
την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό (Γ1<2000KWh/4μηνο)

Χρέωση ημέρας

€0,0860/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,25/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €1,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές
Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό (Γ1>2000KWh/4μηνο)

Χρέωση ημέρας

€0,0840/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,25/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €1,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές
Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό(Γ1Ν)

Χρέωση ημέρας

€0,0840/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,0661/kWh

Πάγια χρέωση για μονοφασική παροχή €0,25/μήνα
Πάγια χρέωση για τριφασική παροχή €1,00/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10%.
Για όλους τους καταναλωτές με Οικιακό πακέτο ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ απαιτείται εγγύηση 50€, η καταβολή της οποίας γίνεται με τον πρώτο λογαριασμό.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.