Οικιακά Προγράμματα

Τα Οικιακά Προγράμματα της “ΕΛΤΑ Ενέργεια”, παρέχουν σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν:

  • Την συμμετοχή στις κρατικές επιδοτήσεις.
  • Με ενισχυμένη κρατική επιδότηση στις παροχές με καταναλώσεις έως 500kWh ανά μήνα.
  • Από την ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μέσω του πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ και
  • Την επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών με 10% έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό

 

Βάσει του Άρθρου 138 του Ν.4951/2022, οι πάγιες χρεώσεις καθώς και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν Ρήτρα Προσαρμογής στα τιμολόγια και θα ανακοινώνονται μηνιαία.

  • Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος ισχύει από 1/1/2023 έως και 31/1/2023 για τις τιμές που αφορούν καταναλώσεις Ιανουαρίου 2023.
Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό (Γ1<2000KWh/4μηνο)

Χρέωση ημέρας

€0,55/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές
Πελάτες Χαμηλής Τάσης
Οικιακό(Γ1Ν)

Χρέωση ημέρας

€0,55/kWh

Χρέωση Νύχτας

€0,55/kWh

Πάγια χρέωση €5/μήνα

10% έκπτωση για
εμπρόθεσμες πληρωμές

Όλοι οι καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς κερδίζουν έκπτωση συνέπειας 10% στις χρεώσεις ενέργειας.
Για όλους τους καταναλωτές με Οικιακό πακέτο ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ απαιτείται εγγύηση 150€, η καταβολή της οποίας γίνεται με τον πρώτο λογαριασμό.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.