Προσωπικά δεδομένα και cookies

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ COOKIES

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε και το διακριτικό τίτλο ΕΛΤΑ, ενημερώνει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.elta.gr ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους ακόλουθους όρους.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό διασφαλίζουμε τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλειά τους.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε ποια δεδομένα συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και την διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτής και πώς αυτά χρησιμοποιούνται.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο, όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας κλπ.

Πληροφορίες που δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του προσώπου, όπως αγαπημένες ιστοσελίδες ή ο αριθμός των χρηστών μίας σελίδας, δεν είναι προσωπικές πληροφορίες.

Η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση κλπ. δεν καταγράφονται, εκτός εάν τις παρέχετε οικειοθελώς (π.χ. για την εγγραφή στην ιστοσελίδα, την αγορά προϊόντων, την απόκτηση κωδικού πρόσβασης, τη λήψη ενημερωτικού υλικού κλπ.).

Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη, η απόκτηση/χρήση κωδικού πρόσβασης και η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόντα, σας ζητάμε τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο), αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς εντός του ελλαδικού χώρου και δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Σκοποί επεξεργασίας – Χρήση προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, συναφή και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας και μόνο για το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

  1. Την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.
  2. Την επικοινωνία μαζί σας, κατόπιν αιτήματός σας, εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα υποδείγματα.
  3. Την εξυπηρέτηση και τη διεκπεραίωση αιτημάτων/παραγγελιών, που έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικά.
  4. Την επίτευξη εμπορικών σκοπών, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου ΕΛΤΑ μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαύλων επικοινωνίας. Η χρήση για εμπορικούς σκοπούς ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανάλυση προφίλ με τη συναλλακτική σας συμπεριφορά, προκειμένου να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, μόνο εφόσον και στο μέτρο που μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας. Επομένως εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, θα ζητήσουμε να μας δηλώσετε, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η δήλωσή σας αυτή ανακαλείται ή τροποποιείται ελεύθερα και ισχύει από την υποβολή της.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, εκτός και αν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Επιπλέον μπορεί να υποχρεωθούμε να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε δημόσιους φορείς ή/και δικαστικές αρχές, εφόσον ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Χρήση του webtracking

Συλλέγουμε στοιχεία συχνότητας χρήσης και επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι προσωπικές και δεν ταυτοποιούν, ούτε καθιστούν το χρήστη ταυτοποιήσιμο άμεσα ή έμμεσα. Χρησιμοποιούνται μόνο σε ανώνυμη και συνοπτική μορφή για στατιστικούς σκοπούς και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, να την καταστήσουμε πιο φιλική στο χρήστη, και να κάνουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν πιο άνετες και αποτελεσματικές για εσάς. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά στοιχεία παρά μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη περιόδου λειτουργίας καθώς και προϊόντων στα οποία περιηγηθήκατε την τρέχουσα περίοδο, τα οποία μας βοηθούν να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Είδη Cookies που χρησιμοποιούμε

Cookies περιόδου λειτουργίας:  Αυτό το είδος cookie αποθηκεύεται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

  • Μόνιμα cookies: Αυτό το είδος cookie παραμένει στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή σας κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και στοχεύει στη βέλτιστη καθοδήγησή σας στην ιστοσελίδα. Το όνομα και η διεύθυνση IP σας δεν αποθηκεύονται, ούτε σχηματίζεται ένα ενιαίο προφίλ σχετικά με την καταναλωτική και διαδικτυακή σας συμπεριφορά.

Η χρήση των προσφορών μας είναι δυνατή και χωρίς cookies. Μπορείτε από το πρόγραμμα περιήγησής σας, να προβάλλετε, να επιτρέψετε τα cookies, να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση  όλων ή ορισμένων, να τα αποκλείσετε ή να τα περιορίσετε σε συγκεκριμένους ιστότοπους, ή να ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα cookie.

Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να αποκλείονται τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστοσελίδων μας.

Σύνδεση  με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Σε περίπτωση σύνδεσης με διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων δεν υπέχουμε ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν. Σας συστήνουμε να ενημερωθείτε από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.

Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα μας, καθώς η μεταβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Δικαιώματα Υποκειμένων δεδομένων

Έχετε δικαίωμα:

  • Να γνωρίζετε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε με εύλογο τέλος για την παροχή των πληροφοριών ή να μην απαντήσουμε στο αίτημά σας, εφόσον είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Πρόσθετα αντίγραφα δεδομένων υπόκεινται σε εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα.
  • Να διορθώσετε ή/και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.
  • Να προβάλετε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.
  • Να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή εάν η τήρησή τους είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στην ΕΛΤΑ Α.Ε.

Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατών

Ανδριανουπόλεως 45

16070 Καισαριανή

Τηλ. 800 11 82000

Κατά την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και για την ικανοποίησή τους, ενδέχεται να σας ζητηθεί η επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

  • Έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΛΤΑ Α.Ε.: dpo@elta-net.gr.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε  τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας.