Τα ΕΛΤΑ στηρίζουν το πρόγραμμα Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων